آیا موافق هستین برنامه ریزی تابستانه دروس در سایت قرار بگیره؟
(81.48%) 22
بله
(18.51%) 5
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 27